Náš článok sa bude venovať téme dezinfekcií, ich vlastnostiam a ich využitiu v spojitosti s plesňami. Stopercentne sterilný priestor nie je pre zdravého človeka optimálny. Napokon, ak chceme žiť v bežnom režime, nedokázali by sme ho vytvoriť. Aj pre deti je potrebné vytvárať prostredie vhodné pre posilňovanie ich imunity. Je preto zrejmé, že prehnaný vzťah k dezinfekcii skôr škodí, ako pomáha.

plesneCelkom opačne tieto riadky ale vníma človek, ktorý sa vo svojom dome, či byte už s plesňami stretol. Vtedy bývajú dezinfekčné prostriedky vítanými spojencami. A verte, že takéto skúsenosti má nejedna domácnosť na Slovensku.

Dezinfekciu môžeme definovať ako hubenie organizmov pomocou chemických alebo fyzikálnych metód. Realizuje sa najmä na miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu, aby sa tak minimalizoval alebo zamedzil výskyt infekcií. Avšak ani dezinfekcia nedokáže zlikvidovať spóry niektorých mikroorganizmov. S dezinfekciou a jej uplatňovaním sa tak najčastejšie stretneme v medicínskych zariadeniach, kuchyniach alebo kupeľniach. Obsah dezinfekčného prostriedku určeného na dezinfekciu, tvorí dezinfekčná látka, čiže protimikrobiálne činidlo.

Je dôležité, aby sme dezinfekčné látky odlišovali od antibiotík a antiseptík. Antibiotiká mikroorganizmy zahubia. Zároveň však ničia aj iné organizmy v tele človeka. Antiseptiká je možné použiť na živé tkanivo.

S väčšinou dezinfekčných látok treba pracovať nanajvýš opatrne. V opačnom prípade môžu byť škodlivé, až toxické pre ľudí aj pre zvieratá. Aj preto sú dodávané s bezpečnostnými pokynmi na obaloch, mnohé dokonca s technickými a bezpečnostnými listami.

Do moderných dezinfekčných látok je pridávaná špeciálna prísada – denatoniumbenzoát, ktorá slúži ako účinná prevencia proti požitiu látky. Extrémne horká chuť spoľahlivo odradí každého náhodného konzumenta.

Čistiace prostriedky sa nesmú nikdy miešať! Nevhodnou kombináciou totiž môžeme spôsobiť nepredvídanú chemickú reakciu.

Poznáme niekoľko druhov dezinfekcií. Fyzikálna sa vykonáva viacerými spôsobmi – varom, UV žiarením, dezinfekciou v špeciálnych zariadeniach pri teplotách od 90° C alebo filtráciou. Dezinfekcia varom sa dá realizovať pri atmosférickom tlaku, ale aj v pretlakových nádobách, čím sa jej doba skracuje.

Ďalším typom dezinfekcie je chemická dezinfekcia. Súvisí s umývaním, utieraním, postrekom alebo ponáraním. Vykonáva sa tiež vo forme peny, príp. aerosolu. Na tomto mieste sa môžeme krátko venovať podmienke dodržiavania pravidiel určených pre danú dezinfekciu. Môže ísť napríklad o koncentráciu konkrétneho roztoku, dobu jeho pôsobenia alebo voľbu vhodného dezinfekčného prostriedku, ktorý nedráždi, nie je toxický, príp. nepoškodzuje čistený povrch.

plesneFyzikálno-chemická dezinfekcia je kombináciou obidvoch vyššie popísaných. Môže prebiehať v paroformaldehydovej komore, ktorá je určená na dezinfekciu textilu pri teplotách 45 až 75° C. Aj dobre známy proces prania a umývania je fyzikálno-chemickou dezinfekciou. Podmienkou je teplota 60° C s pridaním vybranej dezinfekčnej chémie.

Voľba správneho postupu dezinfekcie by mala vychádzať z poznania foriem prenosu danej infekcie a z možností ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia i odolnosti mikroorganizmov.

Pri nesprávnom používaní chemických látok sa mikroorganizmy často stávajú rezistentnými, čo bráni ďalším snahám o ich likvidáciu. Ďalšou z možností ako baktérie ničiť je UV žiarenie. Samozrejme, tým najlepším riešením bola a je prevencia. Väčšina baktérií totiž obľubuje teplé, vlhké a tmavé prostredie. Ak je v našich silách takéto podmienky odstrániť, je vysoko pravdepodobné, že likvidácia baktérií bude úspešná.

Niektoré dezinfekčné látky majú široké spektrum účinnosti. Naproti tomu iné, ničia len úzky okruh patogénnych organizmov. Voľba správnej dezinfekčnej látky tak závisí na konkrétnej situácii. Látky s menšou účinnosťou sú tak využívané hlavne kvôli svojim nekorozívnym vlastnostiam či preto, že nie sú jedovaté alebo lacné.

Nás ale zaujímajú dezinfekcie s protiplesňovými účinkami. Niektoré z nich obsahujú účinné látky na báze chlór, príp. chlórnanu sodného. V iných dezinfekciách býva chlór nahradený didecyldimethylammonium chloride. Oba typy sú účinné, pričom vždy záleží na koncentrácii látky v danom produkte. Nemali by sme zabúdať, že prostriedky s obsahom chlórnanu sodného prenikavo páchnu, a sú tak čoraz menej vyhľadávané.

Dezinfekciou rozhodne šetriť netreba, ak ide o likvidáciu plesní. Výkvety plesní, ale aj samotné spóry sú značne agresívne, a preto treba pracovať starostlivo a použiť kvalitnú dezinfekciu. Takéto služby vám môže ponúknuť aj naša spoločnosť A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Počas odstraňovania plesní používame veľmi účinný prostriedok Sanatop. S jeho pomocou dokážeme odstrániť 100 percent bakteriálneho plesňového napadnutia. Po takomto odbornom zásahu vaše steny alebo fasády natrieme protiplesňovým náterom LSG. V závislosti od konkrétnych klimatických podmienok, resp. vášho ďalšieho postupu v tejto problematike, naša firma garantuje ochranu omietok na dobu 4 až 6 rokov. Nezabúdajme, že likvidácia plesní je len jedným z krokov, ale preventívnym prístupom môžeme ich ďalšiemu výskytu účinne zabrániť.